Gu–gu gu–gu į Kaziuko mugų!!!

2017-03-06 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Jau tapo tradicija, kad kovo pradžioje į Kaštonus atbilda šurmuliuojanti Kaziuko mugė. Tad ir šiemet pirmojo pavasario mėnesio 3 dieną mokykla virto triukšminga prekyviete.

Jaunieji prekybininkai kruopščiai, kaip tikri verslininkai, ruošė prekybai stalus, ant kurių sudėjo įvairiausius pagamintus dirbinius. Užkvipo ir saldėsiais – smaližiai galėjo įsigyti įvairiausių skanėstų: spurgų, vaflių, pyragų, sausainių.

Kiekvienas norėjo savo daiktą parduoti, kad užsidirbtų kelis eurus ar sulauktų pagiriamųjų mokytojų, bičiulių, tėvelių žodžių. Jei išsyk parduoti nepasisekė, vaikai kainą nuleisdavo – akcijos mugėj buvo labai populiarios. Buvo klausomasi liaudiškų dainų, gausiai ir sočiai vaišinamasi, garsiai ir iš širdies juokiamasi. Džiugu, kad prekeiviai nepamiršo laikytis  prekybos kultūros taisyklių ir maloniai bei mandagiai bendravo su pirkėjais.

Tie, kurie pavargo vaikščioti ar tiesiog nutarė su bičiuliais paskanauti nusipirtų skanėstų, galėjo prisėsti jaukioje arbatinėje – kavinėje. Čia vikriai sukosi devintokai – merginos ir vaikinai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retas grįžo namo tuščiomis rankomis. Juk lauktuvės iš Kaziuko mugės – privalomas dalykas.

                                                           

Kaštonų pagrindinės mokyklos informacija

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.