Per dvi paras – trys donorai Lietuvoje ir vienas – iš Latvijos

2017-03-03 | Kategorija: Verta žinoti

Kovo pradžia organų donorystėje – išskirtinė: per dvi paras buvo registruoti trys donorai, dar vienas  donorinis organas (kepenys) buvo atgabentas iš Latvijos. Baigiant organizuoti donorinio organo atgabenimo procedūras, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų reanimacijos skyriuose registruoti trys donorai. Transplantacijoms buvo paimti 4 inkstai, 2 ragenos, vienerios kepenys ir viena širdis.

Latvijos sostinės Rygos ligoninės gydytojai ten paruoštas donorines kepenis pasiūlė mūsų šalies recipientams, nes Latvijoje  kepenų transplantacijos neatliekamos. 

Kovo pradžios donorystės procesą galima laikyti išskirtiniu dar ir todėl, kad vieno donoro širdis, kuri netiko Lietuvoje laukiantiems recipientams, buvo atiduota Vokietijoje gydomam recipientui transplantuoti. Tokie organų mainai vyksta tarp Europos Sąjungos šalių, tačiau pergabenti širdį nėra paprasta: širdis yra jautriausias donorinis organas, ne kūne galintis išbūti trumpą laiką – naujoje krūtinėje ji turi pradėti plakti greičiau nei per 5 valandas. Gabenant šį donorinį organą į kitą šalį, reikalinga preciziškai suorganizuota logistika – lėktuvų skrydžiai, chirurgų brigadų pervežimas iš oro uostų į ligonines ir atgal. Kai vyksta organų mainai tarp šalių, visada ypač kruopščiai  skaičiuojamas kelionės laikas – oro uostuose sudaromos išskirtinės sąlygos tokiam kroviniui gabenti.

Organų mainai tarp šalių vyksta, mūsų šalis taip pat dalyvauja šiame procese. Tokie mainai galimi tuomet, kai donoro artimieji sutinka dovanoti organus transplantacijai, tačiau kai kurie organai netinka mūsų šalyje transplantacijos laukiantiems recipientams (dėl netinkamos/retos kraujo grupės, dėl ūgio ir svorio neatitikimo, kitų priežasčių). Kad dovanoti organai nebūtų prarasti, jie pasiūlomi užsienio šalyse gydomiems recipientams. Dažniausiai donoriniai organai yra išsiunčiami į Vokietiją, kuri yra tarptautinės organizacijos Eurotransplant narė. Organų mainų procese yra laikomasi  praktikos, kad kai šalis pasiūlo donorinį organą kitoms šalims,  organo pervežimu rūpinasi ta šalis, kuri jį pasiima. Organo pasiimti atvykstama ne reisiniais, o privačiais lėktuvais, dažniausiai atvyksta ir tos šalies chirurgų brigada. Vykstant organų mainams, jokie finansiniai atsiskaitymai negalimi – organai neįkainojami, už juos nėra atsiskaitoma.  

Nacionalinis transplantacijos biuras dėkoja gydytojams ir visam medicinos personalui už nuoširdų darbą, taip pat ir kitoms tarnyboms, dalyvavusioms šią savaitę vykusiame tarptautiniame organų donorystės ir transplantacijos procese – policijai, Vilniaus tarptautiniam oro uostui, Karinių oro pajėgų pilotams.

Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis, per pastaruosius dvejus metus iš užsienio buvo įvežtos 2 širdys (iš Latvijos ir Prancūzijos) ir vienerios kepenys. Į mūsų šalį buvo įvežtos ir kamieninės kraujodaros ląstelės – išduoti 75 tokie leidimai.

Iš Lietuvoje paruoštų donorinių organų per dvejus metus į užsienio ligonines išvežta 12 kepenų (į Vokietiją ir Italiją) ir viena širdis (į Vokietiją).

Nacionalinis transplantacijos biuras

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.