Komplimentai tautodailininkų sutelktumui

2017-03-03 | Kategorija: Susitikimai

Parodos atidarymo akimirka. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį savaitgalį „Sėlos“ muziejuje atidaryta tradicinė kasmetinė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Biržų skyriaus darbų paroda. Į parodos atidarymą atvykę kaimyninių ir tolimesnių rajonų tautodailininkai kalbėjo apie įvairius biržiečių tautodailininkų talentus bei jų sutelktumą.

Šiemetinėje parodoje dalyvauja 30 tautodailininkų. Anot jų pačių, ne toks gausus būrys kaip anksčiau. Kūrėjai vis vyresni (amžiaus vidurkis daugiau kaip 40 metų), tad ne visada sveikata leidžia pasiruošti ir dalyvauti parodoje. Biržų tautodailininkai pasigenda jaunimo, kuris ateitų į jų būrį.

Tačiau ne darbų gausoje parodos grožis. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Ukmergės skyriaus vadovas įžymus drožėjas Rimantas Zinkevičius gyrė biržiečius už tai, kad jie surengė labai švarią parodą, kurioje nėra nė vieno nereikalingo darbo. Anot R. Zinkevičiaus, tautodailėje yra problema: dažnai pasitaiko žmonių, kurie nori eksponuoti netinkamus darbus. Juos gaila atstumti, todėl nukenčia parodų vertė. Biržiečių ekspozicijoje tokių darbų nėra. R. Zinkevičius ypač gyrė biržiečius tapytojus. Ukmergėje tapytojų trūksta.

Vaidutės Stankevičienės siuvinėtas paveikslas. Editos Mikelionienės nuotr.

Parodą gyrė ir panevėžiečiai tautodailininkai. Ne už jos gausą, bet už vertę. Panevėžio skyriaus pirmininkas Saulius Kronis, pats būdamas kalvis, apgailestavo, jog parodoje vos vienas kalvystės atstovas Vytas Jareckas. Jis linkėjo tautodailininkams kūrybinės ir komercinės sėkmės.

Kupiškėnai sakė, jog biržiečiams pavydi medžio drožėjų, sodų pynėjų. Rokiškėnai žavėjosi tapytojų darbais, o pasvaliečiai – biržiečių susitelkimu bei galimybe darbus eksponuoti Pilies menėje.

Parodos ekspozicija prasideda tapytojo Petro Bedelio darbais. Šis kūrėjas praėjusiais metais mirė, jo atminimas buvo pagerbtas žvakutės liepsna bei prisiminimais apie jį.

Vytauto Laisono tapyba. Editos Mikelionienės nuotr.

Tapybos darbus parodoje pristato Biržų skyriaus vadovas Kęstutis Preidžius, Vytautas Laisonas, Idilija Dumbrauskienė. Kolegos tautodailininkai juos gyrė už brandą ir puikius darbus.

Gausus drožėjų būrys. K. Preidžius įteikė padėkos raštą drožėjui Algirdui Butkevičiui. Padėka atkeliavo iš Vilniaus nacionalinio muziejaus, kur šiuo metu vyksta Lietuvos tautodailės paroda, skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos penkiasdešimtmečiui. Parodoje dalyvauja ne tik A. Butkevičius, bet dar septyni biržiečiai.

Algirdo Butkevičiaus „Mintis“. Editos Mikelionienės nuotr.

Pilies menėje eksponuojami ir drožėjų Vido Jatulevičiaus, Kęstučio Balčiūno, Jono Micevičiaus, Vydo Vareikos įspūdingi drožiniai. Kiekvienas drožėjas – išskirtinis, jų darbai unikalūs.

Lėles tautiniais kostiumais sukūrė Jurgita Augustinavičienė. Sigutės Kiaulėnienės lėlė – „Kaimietė“.

J.Čeponienės nėriniai. Editos Mikelionienės nuotr.

Kaip visuomet preciziškai dailūs ir kruopštūs bei skoningi Henrikos Marcinkevičienės nėriniai ir mezginiai. Jurgita Čeponienė eksponuoja ne tik nėrinius, riešines, bet ir juvelyrinius papuošalus. Dailūs ir Stanislavos Grigaravičienės papuošalai bei velti darbai. Išskirtinė Vidos Preidžiuvientės lino suknelė. Nertą ir megztą sukneles pristato Jūratė Skinderskienė. Rita Dagienė eksponuoja megztinius, liemenę ir kt. mezginius, Rima Žalianekienė – šiltą šaliką ir kepurę. Juostas nupynė Zita Kumpelienė, Vita Repšienė, Birutė Galvelienė. Tradicinių raštų audimu žavi Stefanijos Dovidėnaitės audiniai, Virginijos Ramanauskienės nėriniais puošti rankšluosčiai. Banga Joneliūkštienė parodai pristatė moteriškas rankines ir krepšius.

Jurgitos Čeponienės papuošalai. Editos Mikelionienės nuotr.

Siuvinėtus paveikslus parodoje eksponuoja Dalia Indrašienė bei Vaidutė Stankevičienė, paveikslus, sukurtus iš augalų, – Diana Kurapkienė, megztas servetėles – Danutė Jakimavičienė, karpinius – Saigūnė Rožėnienė, margučius – Vita Repšienė.

Tautodailininkus sveikinęs muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius dėkojo už bendravimą ir bendradarbiavimą. Tautodailininkai buvo dėkingi parodos rengėjoms ir eksponuotojoms: Juditai Vasiliūnienei, Vijolei Mikšienei ir Linai Kuncytei. Tautodailininkus sveikino ir rajono vadovai.

Paroda veiks iki kovo 27 dienos.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.