Savaitgalį praūžė pirmasis Lietuvoje ledo skulptūrų festivalis

2017-02-28 | Kategorija: Kaimynai

Godos Lukaitės nuotr.

Savaitgalį, vasario 24-26 dienomis didžiausiame Lietuvoje Pakruojo dvare įvyko pirmasis ledo skulptūrų ir šviesų festivalis Pasaka. Jis sutraukė tūkstančius lankytojų, norinčių savo akimis išvysti ledo skulptūras, jų gamybos procesą, sudalyvauti dvariškoje pasakoje ir pasigrožėti padangę nušviečiančiais šviesos efektais.

Austės Deksnienės nuotr.

Festivalio metu buvo sunaudota daugiau kaip 30 tonų ledo, iš kurio buvo sukurta 30 skulptūrų – 20 mažesnių ir 10 didesnių. Ledo skulptoriai ilgas valandas plušėjo ne tik norėdami parodyti savo išmonę, talentą, tačiau ir pelnyti gražiausios festivalio skulptūros pasakų motyvais, vardą.

Godos Lukaitės nuotr.

Festivalyje dalyvavo 10 skulptorių komandų: Kazys Venclovas ir Justė Venclovaitė (Miegančiosios gražuolės pabučiavimas), Mindaugas Junčys ir Donatas Patinskas (Ledo krosnis), Jonas Gencevičius ir Rolandas Šmitas (Ledinukas), Vidas Simanavičius ir Margiris Buržinskas (Ledo karalienė), Kęstutis Musteikis ir Vytautas Musteikis (Pasakų namelis), Donatas Mockus ir Inese Valtere Ulande (Pasakorius), Matas Janušonis ir Jonas Aničas (Pypkė), Liutauras Griežė ir Jomantas Padgurskas (Kolona), Martynas Gaubas ir Tautvilas Pavilionis (Karalius nuogas). Sprendimas išrinkti vieną geriausią kūrinį buvo nelengvas, nes skulptūros buvo viena už kitą įspūdingesnės. Visgi sekmadienį paaiškėjo, kad geriausiu pripažintas Vido Simanavičiaus ir Margirio Buržinsko darbas „Ledo karalienė“. Antra vieta teko Martyno Gaubo ir Tautvilo Pavilionio skulptūrai „Karalius nuogas“, trečia – Donato Mockaus ir Inese Valtere Ulande kūriniui „Pasakorius“.

Austės Deksnienės nuotr.

Pirmojo Lietuvoje ledo skulptūrų festivalio neaplenkė ir tokio pat renginio Jelgavoje, Latvijoje organizatoriai. Jie negailėjo gerų žodžių ir patarimų. Viena iš organizatorių Ieva Buškevics, buvo sužavėta autentiškos vietos, didžiulės erdvės. „Ruošdami festivalį mes turime nuolat galvoti, kaip apstatyti vietą, ruošti tam palapines, o jums jau viskas padaryta – ties istoriniai pastatai, arkos, įneša kitokią atmosferą, taip ir kviečia užeiti, apžiūrėti, patirti. Lietuvai – tai ideali vieta festivaliui, kuri dar būtinai išnaudos visą savo potencialą“, – sako ledo skulptūrų festivalio Jelgavoje organizatorė.

Austės Deksnienės nuotr.

Sekmadienį ne tik buvo uždarytas ledo skulptūrų festivalis, apdovanoti gražiausių skulptūrų autoriai, tačiau ir „išvyta iš kiemo žiema“. Užgavėnių proga ledo meistrai pastatė net 8 metrų aukščio Morę, kuri buvo visiems skanduojant ištirpdyta.

Godos Lukaitės nuotr.

Pakruojo dvaras – didžiausia Lietuvoje išlikusi dvaro sodyba, kur kiekvieną savaitgalį vyksta Gyvojo muziejaus programa, kurioje atkuriamas XIX a. pab. – XX a. pr. dvaro gyvenimas ir lankytojai tampa praeities dvaro gyventojais, iškalbingoje ir kūrybingoje atmosferoje išgyvenantys dvariškus užsiėmimus ir akimirkas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.