Tarptautinio senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ meno vadovas kviečia susitikti su renesanso ir baroko laikų šedevrais

2017-02-24 | Kategorija: Susitikimai

Mieli biržiečiai,

jau treti metai, kai tarptautinis senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ kviečia susitikti su gyva istorija, gyva senąja muzika – renesanso ir baroko laikų šedevrais.

Nuostabu matyti, kaip Biržų pilis atgyja kupina savo laikmečio dvasios ir garsų. Nuostabu regėti, kaip ši muzika vienija skirtingas miesto bendruomenes. Festivalio metu atliekama pasaulietinė muzika skamba pilies rūmų menėje, o sakralinė muzika pripildo katalikų šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčios skliautus.

Festivalis vienija ir skirtingas šalis: štai jau ne pirmą kartą sulauksime svečių iš Latvijos – „Collegium Musicum Riga“, Neymanno ansamblio su gitaristu, kilusiu iš Italijos (šiuo metu gyvenančiu Austrijoje), tarptautinių ansamblių „Il sogna della realta“, „Canto fiorito“, „Duo commovendo“. Festivalio metu muzikos mokykloms bus vėl siūlomi meistriškumo kursai, o šių kursų lietuvių vedėjų, senosios muzikos specialistų, ansamblis Chiaroscuro užbaigs festivalį koncertu „1547. Radvilos ir Žygimantas Augustas. Dvaro muzika“, atidarant naują parodą Biržų krašto muziejuje „Sėla“.

Paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo Radvilos bei jo žmonų portretai“ susijusi su svarbiomis datomis Lietuvos istorijai. 1547-ais metais Jurgio sūnus Mikalojus Radvila Rudasis gavo kunigaikščio titulą ir tapo pirmuoju Biržų-Dubingių kunigaikščiu, o gražuolė dukra Barbora Radvilaitė ištekėjo už Lietuvos-Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto. Tais pačiais metais gimė ir Jurgio Radvilos anūkas Kristupas Radvila Perkūnas – Biržų pilies statytojas. Žygimantas Senasis su žmona itale Bona Sforza labai vertino muziką ir rūpinosi savo dvaro muzikų kapela. Jam ir jo sūnui tarnavęs žymus liutnininkas Valentinas Bakfarkas, išleido Žygimantui Augustui dedikuotą liutnios kompozicijų rinkinį. 1547-ieji metai taip pat sutampa su Mažvydo Katekizmo, pirmosios išspausdintos lietuviškos knygos data.

Šiemet festivalis kupinas skirtingų šalių muzikos spalvų, kontrastų ir drąsių debiutų. Indrė Kučinskaitė, Vlado Jakubėno mokyklos absolventė, šiuo metu tęsianti senosios muzikos, išilginės fleitos mokslus Ievos Baublytės klasėje, koncertuos kartu su lietuvių barokiniu orkestru „Vento musicale“. Šis kolektyvas šiemet priėmė iššūkį atlikti Lietuvoje negirdėtą prancūzišką baroko programą, vedami austrų barokinio smuiko virtuozės Veros Otasek iš Austrijos. Bažnyčiose išgirsime dvasią gaivinančios sakralinės muzikos ir garsųjį D. Bukstehudės kantatų ciklą „Membra Jesu nostri“. O Neymanno ansamblis visus žavės nuotaikingais ispaniškais šokiais.

Manau, kad Biržai nepaprastai išskirtinė ir graži vieta. Prieš penketą metų grįžęs po senosios muzikos-klavesino studijų Austrijoje į Lietuvą, nudžiugau, išvydęs biržiečių šiltumą, nuoširdumą, susidomėjimą senąją muzika, troškimą ją pažinti. Jaučiu ir atsakomybę, ir džiaugsmą, būdamas šio festivalio meno vadovu, kad tas „senosios muzikos veidas“ būtų jaunas ir gyvas, kviečiantis vaikus, jaunimą, suaugusius, šeimas, senolius, susitikti drauge ir patirti šį nuostabų praeities lobyną kartu.

Esu dėkingas Biržų krašto muziejui „Sėla“ ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklai už iniciatyvą ir bendradarbiavimą, Lietuvos kultūros tarybai, taip pat visiems šį festivalį remiantiems asmenims ir įmonėms. Detalesnę informaciją apie festivalio renginius ir rėmėjus galite rasti socialiniame tinkle Facebook

Nuoširdžiai,

Vilimas Norkūnas

Vargonininkas, klavesinininkas, chorvedys, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai edukatorius,

Tarptautinio senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ meno vadovas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.