Ateities laiškininkų belaukiant

2017-02-21 | Kategorija: Tema

Lietuvos pašto paslaugų tiekimo kaime modernizacija sukėlė nemažai diskusijų. Biržų krašto gyventojams irgi rūpi pertvarka. Kiek mūsų rajone likę paštų? Kiek juose dirba darbuotojų? Ką naujo atneš reforma? Kai kas įsivaizduoja: paštai bus uždaryti, o laikraščius po kaimus vežios nebe žmonės, bet… robotai.

Į namus

AB Lietuvos pašto tinklo direktorė Inga Dundulienė „Biržiečių žodžiui“ tvirtino: šiuo metu Biržų rajono savivaldybėje veikia 6 stacionarūs: Biržų, Medeikių, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Papilio ir Vabalninko, paštai ir trys kilnojamieji paštai. Paštuose dirba 28 darbuotojai. Laiškininkų – 19. Ar nebus mažinami etatai?

– Tapti ateities laiškininkais buvo siūloma Medeikių, Pabiržės, Papilio ir kilnojamųjų paštų darbuotojams. Kol kas kalbėti apie tai, kiek jų galėtų priimti pasiūlymą, negalime, nes dėl ateities laiškininko koncepcijos diegimo eigos spręs bendrovės valdyba. Pažymėtina, kad ateities laiškininko koncepcijos įgyvendinimo etape dalyvavo apie 30 laiškininkų, dirbusių skirtinguose šalies provincijos regionuose, – kalbėjo tinklo direktorė I. Dundulienė.

Pasak direktorės, papildomas galimybes išsikviesti vadinamuosius ateities laiškininkus į namus, kur jiems būtų suteiktos visos pašto paslaugos, galėtų turėti dabartinių Medeikių, Pabiržės ir Papilio bei kilnojamųjų paštų aptarnaujami gyventojai. Šie nedideli kaimo paštai būtų pertvarkomi pagal ateities laiškininko modelį, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu jie dėl nedidelio klientų srauto dirba vos 3-4 valandas ir ne visiems kaimo gyventojams patogu pasinaudoti pašto paslaugomis. Minėtuose paštuose per dieną išsiuntimui priimama vos iki 3 pašto korespondencijos siuntų. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Papilio pašte vidutiniškai kas mėnesį buvo priimama apie 13 pašto siuntų, kurių kiekis per pastaruosius dvejus metus nukritęs 38 proc. Dar mažiau jų išduodama paštuose.

Statistika rodo: jau dabar apie 70 proc. pašto paslaugų suteikiamos gyventojų namuose, kai laiškininkas pristato registruotąsias pašto siuntas, spaudos leidinius ar pensijas, socialines išmokas. Akivaizdu: kaimo gyventojų poreikis, kad juos namuose aptarnautų laiškininkas, yra, o įdiegus ateities laiškininko koncepciją būtų išplėstas namuose teikiamų Lietuvos pašto paslaugų skaičius.

Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir Vabalninko paštai dirbtų įprastai.

 Kaimo gyventojų gerovei

– Modernizuojant pašto paslaugų tiekimą kaime, pirmiausia galvojama apie vyresnio amžiaus, atokiau gyvenančius ir socialinę atskirtį patiriančius žmones. Ateities laiškininko koncepcija kaimo gyventojams sudarytų kur kas didesnes galimybes pasinaudoti pašto paslaugomis, – tikina Lietuvos pašto tinklo direktorė I. Dundulienė.

Ir paaiškina: laiškininkas, kaip įpratęs, pristatytų į namus pašto korespondencijos siuntas, prenumeruojamus spaudos leidinius, pensijas ir socialines išmokas. Ir toliau lankytų visus kaimo žmones, bet jų namuose galėtų suteikti ir kitas paslaugas, kurios šiuo metu teikiamos pašto skyriuose. Pavyzdžiui, priimti siuntas išsiuntimui. Taip pat laiškininkai gyventojų namuose ir toliau priimtų įmokas (mokesčius), pristatytų pinigų perlaidas ir kt.

Ateities laiškininką būtų galima išsikviesti telefonu į namus ir pasinaudoti pašto paslaugomis kada tik nori. Ne tik tomis dienomis, kai jis turi pristatyti pašto siuntą, spaudos leidinį ar pensiją, bet ir tuomet, kada tik prireiks jo paslaugų. Laiškininko iškvietimas į namus nieko nekainuotų.

Pašto paslaugos ir toliau būtų teikiamos stacionariai, t. y. mobiliuose ateities laiškininkų paštuose centrinėse gyvenvietėse prie paštų pastatų arba kitose patogiose vietos gyventojų susibūrimo vietose nustatytu laiku. Apie vietas, kuriose būtų teikiamos pašto paslaugos, būtų skelbiama seniūnijose, ant pašto dėžučių ir kitur. Apie visas pašto paslaugų tiekimo galimybes gyventojai būtų informuojami asmeniškai, į jų asmenines gaunamųjų laiškų dėžutes.

– Pašto korespondencijos siuntų ir prenumeruojamų spaudos leidinių pristatymas, pensijų ir socialinių išmokų išnešiojimas į namus vyktų įprastai – kaip tai yra daroma dabar,– pabrėžė I. Dundulienė.

Už…

Vabalninko pašto laiškininkė Asta Leimontienė „Biržiečių žodžiui“ kalbėjo: ši tema aktuali ir laiškininkams, ir jų klientams. Iki paradoksų. Ne visi žmonės supranta, kas tie ateities laiškininkai. Kai kam atrodo, kad dirbs nebe žmonės, bet… robotai.

– Svarstome apie tai ir kolektyve. Vieni – už ateities laiškininkus, kiti – prieš. Kaimo žmonės labai nenori, kad pašto skyrius uždarytų. Jeigu teiraujatės mano nuomonės, tai aš – už ateities laiškininkus. Galėjo šis procesas prasidėti ir anksčiau. Juk viskas juda į priekį, į pažangą. Lietuva vejasi kitas Europos Sąjungos šalis, kurios mus šioje srityje lenkia, – kalbėjo Asta Leimontienė.

Laiškininkė džiaugiasi: valdžia žada laiškininkus aprūpinti transportu, pakelti atlyginimus. Galbūt anksčiau bus pristatomi ir laikraščiai? Dabar juos gauna vėlokai. Kol susiskaičiuoja, išnešioja – ir sutemsta.

– Darbuosimės kaip darbavęsi. Mano aptarnaujama teritorija tarp miškų, daug vienkiemių. Ir keliai labai prasti, duobėti. Nepaskubėsi. Gyventojai man ir dabar skambina telefonu, jei prireikia jiems kokių nors pašto paslaugų, – kalbėjo Asta.

Ir pridūrė: jai ramiau. Gal todėl, kad, turimomis žiniomis, pertvarka Vabalninko pašto nelies?

Ir prieš…

– Visiška nesąmonė. Neseniai buvo susirinkimas. Visos tą patį kalbėjome. Fiziškai neįmanoma aprėpti tiek, kiek norės valdžia, – bandomąjį projektą peikia kratiškietė laiškininkė Birutė Galiauskienė.

Birutės žodžiais, šiuo metu darbo dieną ji su automobiliu apsuka 60 kilometrų. Laiškininkei žadama valdas išplėsti ir pridėti Šukionis, Guodžius ir jų apylinkių gyventojus. Aptarnaujama teritorija jau būtų 150 kilometrų.

– Per daug kilometrų ir reikalavimai nerealūs. Reikės ne tik laikraščius po dėžutes išmėtyti, bet ir buhalteriją vesti. Juk aprūpins planšetėmis ir dirbk. Sutinku, paslaugos į namus reikalingos žmonėms, bet kiek laiškanešys laiko sugaiš suvedinėdamas visas operacijas. Laiškanešiai pas klientus vėluos, žmonės pyks, nebeprenumeruos ir laikraščių. Juk ir dabar, kol pasiekiu Daudžgirius pietūs ateina. O jeigu reikės aptarnauti Guodžius, Šukionis, užklups ir naktis. Išeisiu iš darbo, – sako laiškininkė Birutė. Ir priduria: – Negirk dienos be vakaro…

Jai skaudžiausia tema – automobilio išlaikymas. Šiuo metu kurui gaunamos kompensacijos neužtenka. Jeigu rimtesnis gedimas ar remontas, mėnesį dirba už dyką. Automobiliais, pasak Birutės, laiškininkus valdžia žada aprūpinti tik nuo 2018 metų.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.