Vyrai tris kartus dažniau nei moterys dovanos ieško paskutinę minutę

2017-02-14 | Kategorija: Palėpė

Nors jau šiandien visas pasaulis švenčia Valentino dieną, tačiau dar ne visi įsimylėjėliai yra pasirūpinę Meilės dienos dovanomis. Dešimtmetį dovanomis prekiaujantys verslininkai pastebi, kad vyrai itin dažnai dovanas perka paskutinę minutę.

Įsivaizduokite: Valentino vakaras, mergina ruošiasi šventinei vakarienei, gražinasi, laukia mylimojo, o jis, pasirodo, vis dar ieško dovanos savo antrajai pusei. Toks Valentino dienos scenarijus nestebina verslininkų, kurie žino, jog vyriškiai dažniausiai dovaną perka iki romantiško pasimatymo likus vos kelioms akimirkoms.

„Kai, rodos, jau visi turi būti pasirūpinę dovanomis, į mūsų parduotuves vis dar užsuka vaikinai, ieškantys dovanų savo antrosioms pusėms. Peržiūrėję dešimtmečio statistiką, pastebime, jog tris kartus dažniau vyrai paskutinę dieną perka dovanas nei moterys, – kalba „Laisvalaikio Dovanųatstovė Vaida Sindaravičiūtė.

Pasirodo moterys moka geriau planuoti savo laiką bei dovanomis dažnai pasirūpina iki Valentino dienos likus dar savaitei. Moterų atsakingą požiūrį rodo ir jos skiriamas laikas ieškant dovanos: „Merginos ilgiau užtrunka rinkdamos dovaną savo mylimajam: tariasi su mūsų konsultantėmis, svarsto, abejoja, galiausiai – renkasi iš kelių variantų. O vyrai – paprasčiau: ateina, pamato ir perka”, – šypsosi dovanų kuponais prekiaujančios įmonės atstovė.

Tačiau viena statistikos eilutė krypsta į vyrų pusę – jie Valentino dienos dovanai išleidžia daugiau: vyrai mylimosios dovanai vidutiniškai skiria 59 €, o moterys 51 €.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.