Ežerai taps valstybiniai

2016-06-10 | Kategorija: Krašto naujienos

ezeras2Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas Dalius Drevinskas informavo apie žingsnius siekiant, kad artimiausiu metu rajone esantys Širvėnos ir Gulbinų ežerai taptų valstybiniais. Kodėl?

Anot D. Drevinsko, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriui 2013 m. dešimčiai metų buvo pratęsta Širvėnos, Gulbinų, Ruoliškio ir Kilučių ežerų nuomos sutartis. Ją pratęsė Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas. Pagal planą vandens telkinio nuomininkai privalo į ežerus įleisti tam tikrą skaičių žuvų arba lervučių. Anot D. Drevinsko, šis procesas vyko per menkai, nes žvejams ežerų įžuvinimui trūksta pinigų.

Todėl Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus valdyboje vyko pasitarimas, ką daryti toliau. Anot D. Drevinsko, žvejai sutiko su tuo, kad vandens telkinių nuomos sutartis būtų nutraukta, tačiau baiminosi, kad vandens telkiniai nebūtų pernuomoti.

  1. Drevinskas sakė, jog baimintis nėra ko: Širvėnos ir Gulbinų ežerai jau įtraukti į neišnuomotinų ežerų sąrašą ir, pasibaigus nuomos sutarčiai, po septynerių metų, taptų valstybiniais. Ruoliškių ir Kilučių ežerai kol kas į šį sąrašą neįtraukti, tačiau Savivaldybės administracijos ekologas V. Džėja žadėjo kreiptis į atsakingas institucijas, kad ir šie ežerai būtų įtraukti į neišnuomotinų ežerų sąrašą.

Anot D. Drevinsko, laukti, kol baigsis vandens telkinių nuomos sutartis, nežadama. Nacionalinė žemės tarnyba panaikino įsakymą, kuriuo buvo išnuomoti ežerai, ir kreipėsi į departamentą dėl nuomos sutarties naikinimo. Panaikinus nuomos sutartį, žuvys į ežerus būtų leidžiamos valstybės lėšomis. Pavyzdžiui, valstybės lėšomis yra įžuvinamas Papilio tvenkinys. Anot D. Drevinsko, jis ketina ieškoti galimybių, kad ežeruose atsirastų įvairesnių rūšių žuvų.

Kai ežerai taps valstybiniai, žvejai minėtuose rajono ežeruose galės žvejoti turėdami tik valstybinį bilietą. Dabar, norėdami žvejoti Širvėnoj bei kituose Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus išsinuomotuose telkiniuose, privalėjo įsigyti ir draugijos bilietą.

D.Drevinskas taip pat žvejus ragina būti budresnius dėl brakonierių, Pastebėjus brakonierių tinklus, skambinti telefonu 112. Panevėžio regione nuolat dirba Aplinkos apsaugos departamento ekipažas, kuris vyksta pagal pranešimus. D. Drevinskas kvietė biržiečius tapti neetatiniais inspektoriais – kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą, kur jiems bus išduoti pažymėjimai. Šiuo metu rajone aktyviai dirba 5 neetatiniai inspektoriai.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.