Seimo kontrolieriaus išvados rajono valdžiai – nerimtos?

2016-03-22 | Kategorija: Tema
Editos Mikelionienės nuotr.

Editos Mikelionienės nuotr.

Edita MIKELIONIENĖ

Praėjusį penktadienį rajono Savivaldybėje lankėsi Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, kuris susitiko su rajono vadovais, Savivaldybės administracijos skyrių vadovais, į priėmimą prisiregistravusiais gyventojais bei žiniasklaidos atstovais. Vienas iš svarbiausių kontrolieriaus vizito tikslų – rimtas pokalbis su rajono vadovais dėl pažeidimų rajono globos įstaigose.

Seimo kontrolieriaus funkcijos

Seimo kontrolierius tiria skundus dėl savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Seimo kontrolieriai, vykdydami nacionalinę kankinimų prevenciją, turi teisę nuolat tikrinti, kaip laisvės apribojimo vietose elgiamasi su asmenimis, kurių laisvė apribota. Šiuo metu institucijų, kurios gali būti laikomos laisvės apribojimo vietomis, Lietuvoje yra apie 340. Prevencijos tikslais Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai nuolat lankysis pataisos įstaigose, areštinėse, psichiatrijos ir užkrečiamųjų ligų gydymo įstaigose, globos įstaigose, pasienio kontrolės punktuose, Užsieniečių registracijos centre ir kitose laisvės apribojimo vietose.

Pažeidimai rajono globos namuose

Praėjusių metų spalį Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai tikrino Biržų rajono globos namus: O. Milienės senelių globos namus Nemunėlio Radviliškyje, Legailių globos namus ir Šv. Vincento Pauliečio globos namus Biržuose. Kontrolieriai rado daug rimtų pažeidimų, kurių ir atvyko rimtai aptarti su rajono valdžia. Po poros savaičių keliasdešimties puslapių tikrinimo išvadas kontrolieriai paskelbs savo tinklalapyje, o šio vizito metu trumpai papasakojo žiniasklaidos atstovams.

R.Šukys sakė, jog kol kas rajono valdžiai konkrečių rekomendacijų, kaip šalinti pažeidimus globos namuose, nepateikė. Tačiau su globos namų tikrinimo išvadomis rajono valdžia privalo susipažinti ir trūkumus šalinti. Tačiau rajono vadovai, pasak R. Šukio, į kai kuriuos dalykus reagavo kaip į nereikšmingus.

R.Šukys sakė, jog tikrintojai kreipė dėmesį į globos namų gyventojų buities sąlygas ir galimybę gyventi oriai. Tačiau gyventojams tokios sąlygos neužtikrintos. Pavyzdžiui, O. Milienės senelių globos namų antrame aukšte gyvena moteris, kuri jau dvejus metus nebuvo nulipusi į pirmąjį aukštą, nes globos namuose nėra nei lifto, nei keltuvo. Tos gyventojos judėjimo laisvė yra suvaržyta: ji negali pakvėpuoti grynu oru, nuvykti pas medikus.

Legailių globos namuose tikrinimo metu buvo užrakintas liftas, o raktą nuo jo turėjo ne slaugytojos, o ūkvedys.

Kontrolieriai nustatė, jog ne visiems globotiniams tinkamai teikiamos sveikatos priežiūra, netinkamai išrašomi vaistai. Trūko švaros, globotinių drabužiai neatskirti, patalpose blogas kvapas, nes, anot R. Šukio, globotinių lovose čiužiniai taip „nugyventi“, jog ant jų gulėti žmogus jau nebegali. Tikrintojai atkreipė dėmesį į musgaudžius, kurie kabo ne vieną mėnesį ir prie jų prikibusios musės jau mumifikavosi.

Apgyvendinant žmones globos namuose jų neklausiama, su kuo jie norėtų gyventi viename kambaryje, žmonės neturi individualių spintų, gyventojai ne visur gali išsikviesti pagalbą, retai keičiama patalynė, nenaudojamos širmos, kai gyventoją apžiūrint slaugytojas ir t. t. Anot R. Šukio, blogai, kai žmogus nuolatinėje savo gyvenamojoje vietoje jaučiasi kaip ligoninės palatoje. Toks mikroklimatas jį slegia. Globos namai savo aplinka turi priminti namus, o ne ligoninę. Elementaru, jog darbuotojai, įeidami į gyventojo kambarį, privalo pasibelsti.

Tikrintojai atkreipė dėmesį, jog socialinis darbuotojas vienuose globos namuose dirba ir slaugytoju, tad ar pakankamai gerai jis atlieka darbą? Tikrintojai mano, jog globotinių užsiėmimai neturi prasidėti ir baigtis malda ar tik didžiųjų metų švenčių minėjimu.

 

Kas rajono valdžiai nepatiko?

„Biržiečių žodis“ Seimo kontrolieriaus R. Šukio teiravosi, kurias kontrolierių pateiktas išvadas rajono valdžia vadino perteklinėmis?

R.Šukys sakė, jog rajono valdžia nenorėjo sutikti su kai kurios kontrolierių išvadomis dėl etatų skaičiaus, etatų kontrolės motyvuodama, kad trūksta specialistų. Rajono vadovai su kontrolieriumi kažkodėl ginčijosi ir dėl užrakinto lifto Legailių globos namuose, nenorėjo sutikti ir dėl kelto įrengimo būtinumo O. Milienės globos namuose, kilo diskusijų dėl maitinimo organizavimo. Rajono vadovai teigė, jog per smulkmeniški standartai, į kuriuos anksčiau niekas neatkreipė dėmesio. R. Šukys teigė, jog atsižvelgusios į Seimo kontrolieriaus įstaigos išvadas, globos namus tikrins ir kitos institucijos.

Spaudos atstovai domėjosi, ar kontrolierius įžvelgia rimtas problemas rajono globos įstaigose?

R.Šukys sakė, jog problemų yra rimtų, tačiau rajono vadovai tikrintojų veiksmuose kažkodėl įžvelgė politinį persekiojimą. Anot R. Šukio, politiniu aspektu išvados negali būti daromos. Užuot svarstant, kaip šalinti trūkumus, bandoma neigti išvadas.

Žiniasklaidos atstovai domėjosi, ar dabartiniai globos įstaigų vadovai galės pakeisti požiūrį į globotinius ir ar globos įstaigų vadovams privalu tikrintis sveikatą, pavyzdžiui, dėl priklausomybių ir pan.?

R.Šukys sakė, jog klausimą dėl globos įstaigų vadovų kompetencijos turi spręsti globos namų steigėja savivaldybės administracija. Ar globos namų vadovai privalo pasitikrinti sveikatą, kaip tai daro teisėsaugos, švietimo įstaigų darbuotojai ir pan., R. Šukys nežinojo ir žadėjo tuo pasidomėti.

„Biržiečių žodis“

4 komentarų to “Seimo kontrolieriaus išvados rajono valdžiai – nerimtos?”

 1. Lol parašė:

  Legailių tema -su naftalino kvapu jau antri metai. Dar iki rudens…Įdomu kas labiau jautrina nuoširdus rūpestis namų gyventojais ar pačio vadovo personalija-meilė,neapykanta, kerštas… kaip viskas žmogiška ir kartu žema. Juk ne keltuvuose esmė.

  • ... parašė:

   Čia kaip kokiam "bojevike" tiek daug temų persipynusios – ir kriminalinė, ir meilės (partinės, o gal ir ne tik), ir išorinė drama (šviesusis protas prieš kontrolės tamsą), ir patys personažai tokie nevienareikšmiški, spalvingos ir tikrai neeilinės asmenybės…

 2. Jonas parašė:

  Kontrolė prieš šviesu protą! Jei šviesprotis sako, kad keltuvas smulkmena, tai kontrolė turėtu į tai reaguoti, o ne teigti kad keltuvai turėtu veikti…

 3. tranas parašė:

  Matomai, legailių vadovo personalija labai pagelbės Varzienės konkurentams seimo rinkimuose.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.