Šiauliečiai džiūgauja: XX-ojo profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ nugalėtoju pripažintas spektaklis „Komivojažieriaus mirtis“

2016-02-28 | Kategorija: Susitikimai
Artūro Staponkaus nuotr.

Artūro Staponkaus nuotr.

Žiūrovai ir vėl profesionalių teatrų festivalyje geriausiu išrinko šiauliečių spektaklį: šįsyk laureatą, vėlų šeštadienio vakarą suskaičiavus žiūrovų balsus, paskelbė XX-asis profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ – tai Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis Arturo Milerio dviejų dalių melo drama „Komivojažieriaus mirtis“ (rež. Arvydas Lebeliūnas).

Garsioji Pulicerio prizu apdovanota pjesė scenoje dėl žiūrovų simpatijų varžėsi su devyniais garsių režisierių R. Tumino, Y. Ross, R. Banionio, BV Latėno ir kt. spektakliais. Už Valstybinio Šiaulių dramos teatro melo dramą „Komivojažieriaus mirtį“ teigiamus balsus atidavė 92,6 procentai po spektaklio balsavusių žiūrovų. Toks palankumas lėmė, kad Nacionalinio Kauno dramos teatro miuziklas „Vargšų opera“ (su 92,4 proc. balsų) liko antras, o trečiasis – Vilniaus jaunimo teatro komiškas detektyvas „Aštuonios mylinčios moterys“ (89,4 proc.).

Artūro Staponkaus nuotr.

Artūro Staponkaus nuotr.

Profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ Biržų kultūros centre šiemet – jubiliejinis, jau 20-asis (pirmasis profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ įvyko 1997 m.)  Renginiu siekiama įamžinti žymaus Biržų krašto režisieriaus, aktoriaus, komedijos „Žaldokynė“ autoriaus Boriso Dauguviečio atminimą. Rajono gyventojai gali pamatyti geriausius šalies teatrų spektaklius, susitikti su žymiausiais aktoriais ir režisieriais.

Romo Lukštinsko nuotr.

Romo Lukštinsko nuotr.

Šiemetinėje programoje buvo pristatyti devyni profesionalių teatrų statyti spektakliai, edukacinė programa vaikams „Žaidžiame teatrą“, koncertas „Gražiausios spektaklių dainos“, susitikimas su aktore Jūrate Budriūnaite „Teatras – mano meilė“, veikė dvi  parodos:  aktorės Jūratės Budriūnaitės kūrybai skirta paroda ir režisierės Galinos Dauguvietytės 90-mečiui bei festivalio „Žaldokynės kraštas“ istorijai skirta paroda. Festivalis Biržuose vyko vasario 13–27 dienomis. Jį aplankė 4 200 biržiečių ir miesto svečių. 

Romo Lukštinsko nuotr.

Romo Lukštinsko nuotr.

Šiauliečiai į festivalį šiemet vežė dvi 2015-ųjų premjeras, kurias režisavo Arvydas Lebeliūnas: spektaklį visai šeimai „Kaštonė“ (inscenizacijos autorė Daiva Čepauskaitė) pagal rusų literatūros klasiko Antono Čechovo to paties apysaką ir  vieno garsiausių XX amžiaus Amerikos dramaturgų Arturo Milerio dviejų dalių melo dramą „Komivojažieriaus mirtis“. Pagal festivalio „Žaldokynės kraštas“ tradiciją vieną dieną skirti iš Biržų krašto kilusiems teatralams duoklė atiduota talentingai aktorei Jūratei Budriūnaitei-Kamrazer, kuri augo  Biržų rajono Gulbinų kaime: parengta jos kūrybai skirta ekspozicija, vyko itin šiltas susitikimas su kraštiečiais gerbėjais „Teatras – mano meilė“. Susitikimą su Valstybinio Šiaulių dramos teatro  aktore Jūrate Budriūnaite Biržų kultūros centre vedė jos kolega aktorius Juozas Bindokas.

Artūro Staponkaus nuotr.

Artūro Staponkaus nuotr.

Valstybinio Šiaulių dramos teatro inf.

selonija.lt

2 komentarų to “Šiauliečiai džiūgauja: XX-ojo profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ nugalėtoju pripažintas spektaklis „Komivojažieriaus mirtis“”

  1. Kaip gali parašė:

    būti prasmingas atidarymas ir uždarymas, jei rajonui vadovauja…

  2. Diana parašė:

    „Komivojažieriaus mirtis“ – nepakartojamas spektaklis, sveikinimai šiauliečiams, Jūs neralūs- tobula, niekaip nesuprantu kaip antri liko kauniečiai, tai buvo kažkas baisaus ir lėkšto, spektaklis – niekalas- apie nieką, labai gaila , kad toks prastas uždarymas, kaip sovietiniais laikais garbės raštais pasikeitimas, nei vienas kalbėtojas nesugebėjo prasmingai ir profesionaliai pakalbėti, tai gal nereikia tų kalbų, gėda buvo už Jus, o , kad liko visai nepaminėta visai neseniai Anapilin, į mūsų gražią Biržų žemę iškeliavusi Galina Dauguvietytė – tai tiesiog antausis visiems teatro mylėtojams, kurie myli, gerbia ir žinoma didžiuojasi, kad turėjome tokį šviesų, sąžiningą savo žodžiams ir darbams žmogų, na ir žinoma, nieks neužsiminė ir apie Borisą Dauguvietį. Nesuprantami tokie dalykai, ar gi žiūrovas jau taip nuvertinamas, juk jis ir yra pagrindinis festivalio rėmėjas. Siūlau apsilankyti Rokiškio teatrų festivalyje, kokios yra ten skiriamos premijos , kokia pagarba aktoriams, kokios gėlių puokštės. …Juk turi Biržų kultūros namai ir režisierių ir B.Dauguviečio nuostabų teatrą, negi buvo sunku garbingai užbaigti , tuo pačiu ir jubiliejinį, teatrų festivalį ? Profesionaliai, iškilmingai, su pagarba buvusiems ir esamiems teatro žanro mylėtojams?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.