Biržų girioje – sausra

2015-08-28 | Kategorija: Verta žinoti
Šaltinis meteo.lt

Šaltinis meteo.lt

Janina BAGDONIENĖ

Sausra apėmė Biržų girią – visa giria jau patenka į IV gaisringumo klasę, kai pavojus kilti miškų gaisrams didelis. Fiziniams asmenims draudžiama lankytis Biržų rajono miškuose. Miškininkai tikisi gyventojų supratingumo ir tvirtina, kad šiuo metu giria jokiomis gėrybėmis žmogaus neapdovanotų.

Lankytis uždrausta

Jurgitos Bruniuvienės nuotr.

Jurgitos Bruniuvienės nuotr.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža rugpjūčio 21 d. pasirašė įsakymą „Dėl fizinių asmenų lankymosi miškuose uždraudimo“. Dėl didelio gaisrų pavojaus uždraudžiamas fizinių asmenų lankymasis Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. iki atskiro šio draudimo atšaukimo.

Į Biržų rajono savivaldybę dėl apribojimų gyventojams patekti į miškus iškilus miškų gaisrų grėsmei kreipėsi Aplinkos ministerija ir Biržų miškų urėdija. Didelis IV klasės gaisrų pavojus pastaruoju metu fiksuojamas  visoje Biržų miškų urėdijos teritorijoje mūsų rajone. Miškuose taip sausa, kad miško paklotė užsiliepsnotų akimirksniu, ugnis išplistų žaibiškai. Gyventojų prašoma išvykas į miškus, o taip pat ir poilsį miško poilsiavietėse, atidėti vėlesniam laikui.

Urėdijoje pastarosiomis dienomis priešgaisrinėms prevencinėms priemonėms skiriamas ypatingas dėmesys, budima girininkijose.

Pasižvalgymai po girią

Pirmadienį Biržų miškų urėdijos darbuotojai  kartu su Biržų rajono policijos komisariato pareigūnais surengė reidą, kurio metu stebėjo miško poilsiavietes, gyventojų pamėgtas ir dažniau lankomas vietas Urėdijos miškuose.

– Giria buvo tarsi išmirusi. Nesutikome nė vieno žmogaus ir esame dėkingi žmonėms už supratimą. Bet koks neatsargus elgesys girioje gali sukelti didelį gaisrą, todėl fizinių asmenų lankymasis  girioje uždraustas, – „Biržiečių žodžiui“ sakė Biržų urėdijos meistrė Jurgita Bruniuvienė.

Didžiausias pavojus, anot J. Bruniuvienės, gaisrui kilti, yra žiežirba: pjūklo, cigaretės, automobilio duslintuvo, todėl žmonės į miškus negali eiti ar važiuoti. Savaiminis užsidegimas, tarkim – nuo stiklo šukės, jau neįmanomas, nes rudenėjant saulės spinduliai krinta kitaip ir įdegti paklotės per šukę nebegali.

Miškuose šiuo metu negali malkauti ir pavieniai asmenys, ir miškų savininkai. Būtiniausius darbus miškuose atlieka tik patys miškininkai ir įmonės, griežtai laikydamiesi visų priešgaisrinės saugos reikalavimų. Darbą stebi girininkijų darbuotojai.

Bruniuvienė sako, kad giria šiuo metu lankytojui gali suteikti nebent ramybę, nes gamtos dovanų nedalina: mėlynės jau išdžiūvusios, grybų nėra ir vargu ar bus, nes stebėdami džiūstančią miško paklotę Urėdijos darbuotojai mato, kad perdžiūvo ir grybiena. Biržų giria nėra dosni nei bruknių, nei spanguolių, o lazdynai šiais metais nedera – nebus ir riešutų. Tad gėrybių ieškotojai gali ramiai susitaikyti su draudimu nesilankyti girioje.

O iš kur tada mėlynes į Biržus atveža jų pardavėjai? J. Bruniuvienė mano, kad mėlynės atvežtos iš Latvijos miškų. Kokie apribojimai Latvijos miškuose, biržiečiai miškininkai nežino.

– Baiminamės tik vieno: kad prieš mokslo metus jaunimėlis nepatraukų į poilsiavietes ir neužkurtų lauželio, – sako J. Bruniuvienė. – Kol kas poilsiavietės tuščios, jokių pėdsakų, kad ten lankytųsi žmonės, neaptikome. Primename, kad lankytis poilsiavietėse draudžiama, tai griežtai kontroliuojama.

Apie gaisrus Biržų girioje

Bruniuvienė sako, kad paskutinis didžiausias gaisras buvo kilęs Latvelių girininkijoje 2006 m. balandžio 27 d.: nuo šalia buvusiame sąvartyne degintų šiukšlių užsidegė eglių želdiniai, išdegė 6 ha jaunuolyno. Vėlesniais metais Biržų girioje kilo keletas gaisrų, bet laiku buvo pastebėti, tad gaisraviečių plotai mažesni: 2006 m. Būginių girininkijoje išdegė 0,8 ha, 2009 m. Spalviškių girininkijoje – 0,9 ha, 2014 m. Būginių girininkijoje – 0,02 ha miško.

„Karštesnis“ taškas yra ne Biržų girioje, bet Vabalninko girininkijoje esantis Guodžių miškas: pavojų jam kelia šalia esantis Guodžių durpynas (durpė dega giliai ir užgesinti ypač sunku). Rūpestį kelia ir rekreacinis Užušilių miškas su poilsiaviete, kuris intensyviai lankomas: čia keletą metų iš eilės nustatyti ir tyčiniai padegimai.

Gaisrų pavojus nemažėja

Miškininkai laukia lietaus. Ne tokio, kuris kur ne kur palaistytų džiūstančią žolę. Kitaip gaisrų pavojus didės, Biržų giria iš 4 gaisringumo klasės persikels į paskutiniąją, penktąją, kai pavojus kilti gaisrams yra labai didelis.

„Biržiečių žodis“

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.