Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos- didingos kunigaikščių epochos pradžia

2015-07-22 | Kategorija: Susitikimai

radvilos

Liepos 31 d. 15 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaroma tarptautinė paroda –

Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos – didingos kunigaikščių epochos pradžia,

skirta Mikalojaus Radvilos Rudojo ir Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-osioms gimimo metinėms.

Tarptautinis „Kunigaikščių Radvilų keliais“ — Kėdainių krašto muziejaus inicijuotas projektas, kviečiantis kultūriniam bendradarbiavimui Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos muziejus, turinčius sąsajų su vienos garsiausių ir iškiliausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės giminių – kunigaikščių Radvilų – paveldu. 2013 m. Kėdainiuose buvo organizuota įžanginė į „Kunigaikščių Radvilų kelią“ besiburiančių institucijų konferencija, parengtas vadovas turistams po vietoves, susijusias su kunigaikščiais Radvilomis, esančias istorinėse Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėse.
Šiais metais minime dviejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės vyrų, kariuomenės etmonų, kunigaikščių Mikalojaus Radvilos Rudojo ir Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-ąsias gimimo metines. Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo data istorikams abejonių nekelia- 1515 m. vasario 4 d., tačiau nėra rastas dokumentas, liudijantis Mikalojaus Radvilos Rudojo gimimo datą, todėl ši data istorikų traktuojama skirtingai. 500-ąsias jo metines buvo bandyta minėti 2012 m., tačiau dalis akademinės visuomenės laikosi nuomonės, kad abu pusbroliai Mikalojai- Juodasis ir Rudasis- yra gimę tais pačiais 1515 m. Tad 2015 m., kaip tarptautinio „Kunigaikščių Radvilų kelio“ tąsą, Biržų krašto muziejus „Sėla“ inicijavo kultūrinių mainų projektą, kuriuo kviečiama pagerbti šias iškilias asmenybes drauge. Atidaroma tarptautinė paroda – Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos-didingos kunigaikščių epochos pradžia– aktualizuojanti kunigaikščių Radvilų paveldą.
Šie du Radvilų giminės atstovai, gerbtini už jų nuopelnus valstybei, pradėjo kunigaikštiškąją Radvilų epochą, 1547 m. gaudami kunigaikščio titulus: Mikalojus Radvila Rudasis — Biržų-Dubingių, Mikalojus Radvila Juodasis — Nesvyžiaus-Olykos. tad parodos koncepcija – atspindėti giminės klestėjimo laikotarpį- XVI-XVII a.
Parodoje eksponuojami artefaktai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos muziejų: Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Kėdainių krašto muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų, Nacionalinio Baltarusijos istorijos muziejaus, muziejaus „Myro pilies kompleksas“, Pietų Palenkės muziejaus Palenkės Bialoje bei Lietuvos dailės muziejuje (Radvilų rūmuose) eksponuoti Dubingių piliavietės radiniai (Lietuvos etnokosmologijos muziejus).
Biržuose tai pirmoji tarptautinė paroda, kurioje dalyvauja trijų valstybių muziejai. Paroda Biržų krašto muziejuje „Sėla“ bus eksponuojama iki rugsėjo pabaigos, tada keliaus į Kėdainių krašto muziejų, o lapkričio 12 d. turėtų persikelti į nacionalinį Lietuvos dailės muziejų- kunigaikščių Radvilų rūmus.
Kultūrinį dialogą planuojama tęsti 2016 m., parodą eksponuojant ir pristatant Baltarusijos ir Lenkijos muziejuose.
Parodos partneriai ir bičiuliai: Kėdainių krašto muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Baltarusijos istorijos muziejus, muziejus „Myro pilies kompleksas“ (Baltarusija), Pietų Palenkės muziejus Palenkės Bialoje (Lenkija), Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos ambasada Baltarusijoje, JTI (ИООО „Джапан Тобакко Интернэшнл Эссэнди“), Biržų r. savivaldybė, laikraščiai „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“, tinklaraštis „Selonija“, TV Balticum .

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.