Tarptautinėse aviamodeliuotojų varžybose biržiečiai – antri

2015-07-08 | Kategorija: Krašto naujienos

lektuveliai1-p

Biržų aerodrome vyko aviamodeliuotojų klubų čempionatas „Biržų taurė 2015“. Į čempionatą atvyko 80 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos – 11 klubų. Biržiečiai užėmė antrąją vietą. Biržų aviamodeliuotojų klubas, savo lėšomis ne pirmą kartą rengęs tarptautinį čempionatą, apgailestauja, kad šis sportas Biržuose gyvas tik iš entuziazmo.
Savaitgalį Biržų aerodromo teritorija buvo itin gyva: čia dviems dienoms apsistojo, palapines statė ir kūrėsi keturių šalių aviamodeliuotojai. Aviamodeliuotojų klubų varžybos rengiamos kas penkeri metai. Jos padeda nustatyti, kuris klubas yra stipriausias. Prieš penkerius metus varžybos buvo surengtos taip pat Biržuose.
Nors varžybų dalyvių buvo nemažas būrys, biržiečių komandai pavyko iškovoti antrąją vietą. Iš viso varžybose dalyvavo devyni biržiečiai. Pirmąją vietą laimėjo Alytaus aviamodeliuotojų klubas, trečiąją pasidalino Utenos ir Varėnos aviamodeliuotojai.

Vienintelis Lietuvoje reaktyvinio lėktuvo modelis, pasiekiantis 200 km per valandą greitį. Jį atsivežė klaipėdiečiai. Varžybų organizatorių nuotr.

Vienintelis Lietuvoje reaktyvinio lėktuvo modelis, pasiekiantis 200 km per valandą greitį. Jį atsivežė klaipėdiečiai.
Varžybų organizatorių nuotr.

Biržietis Darius Atkočiūnas, kurio pastangomis ir įvyko čempionatas, asmeninėje įskaitoje taimerių modelių klasėje laimėjo pirmąją vietą. Vytas Klezys sklandytuvų modelių klasėje taip pat buvo pirmas. Marius Urbonas sklandytuvų modelių klasėje jaunių amžiaus įskaitoje buvo pirmas, Andrius Trimakas – antras. Saulius Briedis, vienintelis biržietis, skraidantis radijo bangomis valdomu modeliu, užėmė penktąją vietą.
Čempionate varžėsi: laisvo skridimo modelių, radijo valdomų modelių bei kordinių modelių klasių aviamodeliuotojai.
Biržiečiai daugiausiai užsiima laisvo skridimo modelių klasėje. Toks modelis gali kainuoti apie 2000 eurų. Radijo bangomis valdomų modeliai kainuoja apie 1000 eurų.

Komandos nugalėtojos. Kairėje – antrosios vietos laimėtojai biržiečiai: D. Atkočiūnas ir S. Briedis.Tarptautinėse aviamodeliuotojų varžybose biržiečiai – antri

Komandos nugalėtojos. Kairėje – antrosios vietos laimėtojai biržiečiai: D. Atkočiūnas ir S. Briedis.Tarptautinėse aviamodeliuotojų varžybose biržiečiai – antri

Buvęs Biržų aviamodeliuotojų klubo vadovas Darius Atkočiūnas apgailestavo, jog Biržų aviamodeliuotojų klube nebeliko etatų, todėl pakviesti vaikų mokytis aviamodeliavimo nėra galimybių. Anksčiau, pasak D. Atkočiūno, biržiečiai mokiniai vykdavo į čempionatus ir grįždavo iškovoję taures. D. Atkočiūnas mato vieną išeitį: aviamodeliavimo bazė Biržuose – puiki, reikia tik rasti technologijų mokytoją, kuris užsiimtų su mokiniais. Mat neturintis pedagoginio išsilavinimo vadovauti negali. Jei mokykla mokėtų būrelio vadovui algą, naudotų aviamodeliuotojų bazę, patyrę aviamodeliuotojai pasiryžę dalintis patirtimi.
Edita MIKELIONIENĖ
„Biržiečių žodis“

Editos Mikelionienės nuotr.

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.