Pranašiškos Iciko Lipšico eilės kaimynei Reginai

2014-09-23 | Kategorija: Tema
Prieškaryje šiame name gyveno žydų Lipšicų šeima

Prieškaryje šiame name gyveno žydų Lipšicų šeima

Edita MIKELIONIENĖ

Šiandien minime Lietuvos žydų genocido dieną. Biržuose, Pakamponių miškelyje, žydai buvo šaudomi 1941 metų rugpjūtį. Netekome visos žydų bendruomenės – 2400 žmonių: 900 vaikų, 780 moterų, 720 vyrų. Tarp sušaudytųjų – žydų Lipšicų šeima. Šis nedidelis biržietės išsaugotas atminimas apie žydų šeimą labai vertingas mūsų istorijai.
Rugsėjo 14-ąją, Žydų kultūros dieną, „Aušros“ vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centro vadovas mokytojas Vidmantas Jukonis pakvietė biržiečius pasivaikščioti po senąsias žydų kapines. Tarp susidomėjusiųjų žydų istorija buvo ir biržietė Audronė. Ji nedrąsiai užkalbino šių eilučių autorę ir papasakojo, jog namuose saugo vieno žydų kilmės jaunuolio nuotrauką ir eilėraštį, skirtą jos mamai. Susidomėjome.
Su biržiete Audrone sutarėme susitikti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje. Moteris atsinešė senutėles nuotraukas ir ranka rašyta eilėraštį. Šias brangenybes ponios Audronės mama storame bloknote saugojo iki pat savo mirties. Iš vienos nuotraukos žvelgia gražuolė Audronės mama Regina, kai jai dar buvo penkiolika. Kita nuotrauka – jaunuolio Iciko Lipšico. Vaikinas Reginai nuotrauką dovanojo 1941 metų balandžio 6 dieną. Kitoje pusėje užrašė: „Savo kaiminkai Renei“.

LipsitsasPonios Audronės mamos brangenybės: Iciko Lipšico nuotrauka ir prisiminimui skirtas eilėraštis.

Ponios Audronės mamos brangenybės: Iciko Lipšico nuotrauka ir prisiminimui skirtas eilėraštis.

Apie kaimynystėje gyvenusią žydų Lipšicų šeimą poniai Audronei ne kartą pasakojo mama. Tarp Audronės senelių ir žydų šeimos klostėsi draugiški santykiai. Ponios Audronės senelis kalbėjo keliomis užsienio kalbomis, tarp kurių ir jidiš. Lietuviai kaimynai apsipirkinėjo Lipšicų krautuvėlėje, tarpusavyje bendravo ir vaikai.
Lipšicų namas išlikęs iki šiol. Jis stovi ant J. Basanavičiaus ir Kilučių gatvių kampo. Medinis, neišvaizdus, tačiau saugantis tragišką šio namo savininkų istoriją. Ponia Audronė pasakojo: per karą jos senelių mūrinis namas sudegė, o Lipšicų medinis namas kitoje gatvės pusėje liko sveikutėlis.
Namas išliko, tačiau neišgyveno jo savininkai. Audronei mama pasakojo, jog Lipšicai nujautė artėjančią nelaimę: senajam Lipšicui dažnai skaudėjo galvą, jis ją apsirišdavo rankšluosčiu ir dejuodavo, jog jį kamuoja bloga nuojauta.
Ši nuojauta buvo apėmusi ir jaunąjį Iciką Lipšicą. 1941 metų gegužės 23 dieną, karui dar neprasidėjus, Icikas sueiliavo tokį atminimą savo kaimynei Reginai. Matyt jaunuoliai vienas kitam jautė simpatiją.
„Mes bėgame ir klumpame,
Ir keliamės, ir krintame.
Ir šaukiame, ir keikiamės:
„Gyvenimas bjaurus!“
Ir matome vien kraują mes,
Ir kenčiame vien skausmą mes.
Ir verkiame ir miname gyvenimo takus.
Bet vis tiktai, kai matome,
Kad mūsų saulė leidžiasi
Ir tamsa jau skleidžias, siaučia, siaučia mus.
Mes visas jėgas surenkam
Ir paskutinį syk sušunkam:
„Palauk, mirtie, nors valandą,
Pasaulis gražus!“..
Praėjus dviems mėnesiams, Icikas Lipšicas ir jo šeima buvo sušaudyta Pakamponyse. Ponios Audronės žiniomis, gyva liko tik Lipšičų duktė, nes tuo metu ji buvo išvykusi mokytis. Mat kitas Lipšicų namo savininkas jį įsigijo iš Lipšicaitės.

„Biržiečių žodis“

Editos Mikelionienės nuotr.

selonija.lt

4 komentarų to “Pranašiškos Iciko Lipšico eilės kaimynei Reginai”

  1. toni parašė:

    kodel niekad neparasot kad kartu su zydais buvo susauditi ir rusu tautybes zmones

  2. tomas parašė:

    ten netik zydai sukavoti ten taip pat ir susaudyti ir uzkasti rusu tautybes zmones is birzu apilinkiu , daugiausiaia is Kvedaryskio kaimo

  3. zbd parašė:

    Sukrečianti istorija…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.