Dovana Biržams – lauko šachmatai

2014-05-06 | Kategorija: Krašto naujienos
Biržų šachmatų klubo vadovas ir treneris Raimondas Paliulionis bei asociacijos "Gigantiški šachmatai" vadovas Gintas Zybartas demonstruoja lauko šachmatų figūrėles.

Biržų šachmatų klubo vadovas ir treneris Raimondas Paliulionis bei asociacijos „Gigantiški šachmatai“ vadovas Gintas Zybartas demonstruoja lauko šachmatų figūrėles.

Asociacijos „Gigantiški šachmatai“ vadovas Gintas Zybartas ir Biržų šachmatų klubas Biržams įteikė dovaną – lauko šachmatus. Asociacija dalyvauja projekte „Dovana miestui“, tad per dešimtmetį didžiulę šachmatų lentą su figūromis gaus visi Lietuvos miestai. Biržiečiai – pirmieji, gavę šią dovaną.

Biržų šachmatų klubo vadovas ir treneris, Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentas Raimondas Paliulionis sakė, jog mintis dovanoti Biržams gigantiškus šachmatus gimė prieš pusmetį. Ne veltui: 1618 m. Kristupas Radvila užsakė meistrams stalelį vargonėliams, tačiau paviršių paprašė padaryti kaip šachmatų lentą. Tad šachmatų tradicijos mūsų krašte atkeliavusios iš labai senų laikų. Pasak trenerio, tai pirmas šachmatų paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Ir tie šachmatai buvo ne kur kitur, o Biržuose. Asociacijos „Gigantiški šachmatai“ vadovas Gintas Zybartas juokavo: nuo šiol Biržai bus ne tik alaus ir krepšinio, bet ir šachmatų kraštas.

Pastatyti lauko šachmatus iniciatyvos ėmęsis treneris pasakojo, kad jaunieji šachmatininkai siūlė šachmatų lentą pastatyti J. Janonio aikštėje, rajono valdžia – centrinėje miesto aikštėje. „Norfos“ direktorius S. Balčiūnas siūlė įrengti aikštutę prie „Norfos“. Tačiau kas šiose vietose šachmatus saugos?

– Norėjau mesti šią idėją iš galvos, tačiau paskutiniame pasitarime su vicemere Stase Eitavičiene priėjome prie bendros minties – šachmatus įkurti Pilies kieme, kur jiems bus saugiausia. Minčiai pritarė ir „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, – sakė R. Paliulionis.

Asociacijos „Gigantiški šachmatai“ vadovas Gintas Zybartas sakė, jog Vilniuje šachmatai pastatyti Bernardinų sodelyje, kur jiems saugiausia. Artimiausiu metu gigantiški ir brangūs šachmatai atsiras Druskininkuose.

– Klaipėda taip pat turėjo lauko šachmatus, tačiau turistai kaip talismaną priglaudė vieną figūrą. Teko ją miestui dovanoti, – sakė G. Zybartas.

Biržams dovanotų šachmatų savikaina – 1500 litų. Jie yra padaryti iš plastiko, jų aukštis – daugiau kaip pusė metro. Panevėžio bendrovė „Kaukas“ pagamino 3×3 metrų šachmatų lentą. Muziejininkai šachmatams jau numatė vietą – Pilies kiemo kampe, netoli arsenalo.

– Į šachmatų figūrų pagrindus reikia pripilti smėlio. Tuomet šachmatai taps stabilūs, jų neparvers vėjas. Užpildyta smėliu šachmatų figūrėlė svers apie 2,5 kilogramo, – sakė G. Zybartas.

Pasak G. Zybarto, šachmatai yra gyvenimo būdas. Ištirta, jog Estijos mokyklose įvedus šachmatų discipliną, pakilo mokinių žinių lygis, pagerėjo mokymosi rezultatai.

– Šachmatai apima penkias sporto rūšis: lengvąją atletiką, nes žaidžiant lauko šachmatais tenka vaikščioti; sunkiąją atletiką – nes šachmatus reikia kilnoti; gimnastiką – nes reikia lankstytis. Taip pat tai yra intelektualus ir kontaktinis sportas, – kalbėjo verslininkas.

Treneris R. Paliulionis juokavo:

– Šachmatai – puikus būdas išspręsti konfliktą. Pavyzdžiui, kuris teisus: vyras ar žmona. Kas laimi, tas ir indus plauna.

Šachmatų lenta prie arsenalo stovės nuolatos. Iš muziejaus išėję turistai galės sužaisti partiją. Pirmoji partija naujaisiais šachmatais bus sužaista gegužės 17 dienos vakarą, renginio „Muziejus per naktį“ metu. Šių metų renginio tema – „Karas ir taika“. Tad šachmatai šiai progai – pats tas.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Editos Mikelionienės nuotr.

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.