„Mes Darom 2013“ kviečia tvarkyti aplinką ir miškus

2013-05-09 | Kategorija: Visuomenė

darom2013„Darom 2013“ −  visuotinė aplinkos švarinimo akcija vyks jau šį šeštadienį (gegužės 11 d.). Kviečiame tvarkyti ne tik savo aplinką miestuose ir kaimuose, bet ir miškus. Organizatoriai prašo akcijos dalyvių registruoti aplinkos tvarkymo taškus, taip pat galima kreiptis į koordinatorius dėl šiukšlių maišų.

Akcijos Darom iniciatoriai džiaugiasi, kad šiemet prie Darom organizatorių prisijungė Lietuvos savivaldybių asociacija ir beveik visos Lietuvos savivaldybės, tarp jų ir Biržų rajonas.

Šiukšlių maišais bei jų išvežimu mūsų rajone pasirūpins Biržų rajono savivaldybė. Siekdami, jog darbas nenueitų perniek ir visos surinktos šiukšlės būtų išvežtos, kviečiame registruoti aplinkos tvarkymo taškus el. paštu ekologas@birzai.lt arba tel. 8 615 15469, arba savo seniūnijose: Vabalninko (tel. 8 686 73 741); Nemunėlio Radviliškio (tel. 8 682 53 953); Pabiržės (tel. 8 682 53 992); Papilio (tel. 8 610 44 571), Parovėjos (tel. 8 610 07 678); Pačeriaukštės (tel. 8 612 26 265); Širvėnos (tel. 8 687 98 263).

Biržų mieste Darom organizuoja Biržų miesto seniūnija (koordinatorė Palmyra Prašmantienė, tel. 8 616 26887) kartu su seniūnaičiais. Nors Biržuose į talką jau užsiregistravo daugiau kaip 1000 dalyvių (įskaičiuojant mokinius), tačiau mieste dar yra daug vietų, kurias reikia tvarkyti, švarinti.

Biržų seniūnijos seniūnaičiai ypač prašo pagalbos ir taip pat kviečia seniūnaitijų gyventojus tvarkyti savo aplinką (kontaktai, vieta ir laikas lentelėje).  Jei kyla klausimų, galima kreiptis į savo seniūnijų seniūnus ar seniūnaičius arba pagrindinį akcijos koordinatorių Biržų rajone Vytautą Zurbą (tel. (8 450) 42 114, 8 615 15469).

Taip pat akcijos dalyviai kviečiami įamžinti talkos akimirkas. Organizatoriai pradžiugins dovanomis pateikusius nuotraukoje įamžintus didžiausius talkininų būrius, o koordinatoriai Biržuose – įdomiausias akcijos akimirkas. Foto ar videomedžiagos laukiama el. paštais foto@mesdarom.lt ir jaunimas@birzai.lt .

Kviečia tvarkyti ir miškus

Šiais metais visuotinės akcijos Darom diena 2013 metu ypač didelis dėmesys skiriamas miškams, juose esantiems nelegaliems sąvartynams. Biržų miškų urėdija maloniai kviečia organizacijų bei įmonių, bendruomenių kolektyvus ar pavienius žmones dalyvauti akcijoje ir padėti švarinti Biržų rajono miškus. Girininkijų darbuotojai talkininkų lauks visą šią savaitę bei aprūpins tvarkymosi priemonėmis (maišais, pirštinėmis). Bus tvarkomi ir švarinami Medžvalkių, Pagojų, Užušilių, Žadeikių, Girelės miškai, pakelės Biržų girioje. Išsamesnė informacija apie miškų tvarkymo talkas konkrečiuose taškuose teikiama tel. 8 612 72 142.

Akcijos Lietuvoje metraštis

Akcija Darom Lietuvoje pirmą kartą suorganizuota 2008 m. pavasarį. Pirmąja ambicinga akcija siekta ne tik padaryti Lietuvą švaresnę, bet ir pasiekti Guinesso rekordą konkuruojant su akcijos pradininkais estais, kas surinks daugiau atliekų. Nors rekordas ir nebuvo pasiektas, pirmoji Darom akcija sužadino pilietinę visuomenės atsakomybę bei „išlaisvino“ Lietuvą nuo daugiau nei 500 tonų atliekų.

Jau kitais metais šis renginys savo apimtimi pranoko organizatorių lūkesčius – susirinko apie 45 tūkst. savanorių. Visi dalyvavusieji parodė rūpestį aplinka, kurioje gyvena.

2010 m. buvo įregistruota per tūkstantis tvarkymosi taškų, kuriuose akcijos dieną tvarkėsi net 100 tūkst. savanorių ir buvo surinkta 12 tūkst. tonų atliekų (daugiausiai per akcijos istoriją Lietuvoje). Sėkmingą akciją vainikavo įspūdingas koncertas, kur per 100 garsiausių Lietuvos atlikėjų ant scenos išreiškė padėką akcijos dalyviams. Darom akcija augo ir ketvirtaisiais akcijos gyvavimo metais dalyviai buvo pakviesti ne tik rinkti atliekas, bet ir jas rūšiuoti. Akcijos šūkis – „Kuo mažiau atliekų į sąvartynus!“ Akcija organizuota 3,5 tūkst. vietų visoje Lietuvoje ir sulaukė net 150 tūkst. savanorių, kurie surinko apie 5 tūkst. tonų atliekų.

2012 m. metais jubiliejinėje penktojoje akcijoje susirinko rekordinis dalyvių skaičius – 210 tūkst.! Ir nors dalyvių skaičius buvo didžiulis, pastebėta šiukšlių surinkimo mažėjimo tendencija – surinkta tik 1,5 tūkst. tonų atliekų. Tapo akivaizdu, kad akcija padeda švarinti Lietuvą ir šiukšlių mažėja. Tačiau organizatoriams to negana – planuojama, kad ateityje dalyviai bus pakviesti ne tik rinkti atliekų, bet ir gražinti aplinką, kurioje gyvena. Taip siekiama sukurti gražią ir švarią Lietuvą su pilietiškai nusiteikusiais jos nariais. Jau dabar organizuojami edukaciniai mokymai, konferencijos bei daugybė kitų projektų, skirtų visuomenės ugdymui. Be to, 2012 m. akciją pirmą kartą suorganizavo 100 pasaulio valstybių, todėl šiai iniciatyvai buvo suteiktas globalaus judėjimo vardas – Let’s Do It World .

www.selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.