Biržų TIC kviečia į ekskursijas

2012-07-27 | Kategorija: Krašto naujienos

1.Kulinarinio paveldo pristatymas Utenos rajone

Maršrutas: Kavinė „ABU“ – ekskursija po Utenos miestą – Utenos kraštotyros muziejus – „Šiaudinių mėsinė“- Vestuvių kalnas – kalvonų užtvanka – Tauragnai – Taurapilio piliakalnis.

Data – Rugsėjo 22.

Kaina – 55 lt.

Išvykimas – 9 val. savivaldybės aikštelė

Grįžimas – apie 19 val.

Į kelionės kainą įskaičiuota – transportas, gidas, edukacinės programos.

 

2. Trakai

Maršrutas: ekskursija „Trakų miestas ir pilys“ lankysime – Trakų Švč. Mergels Marijos Apsilankymo bažnyčią, Karaimų gatvę, Domininkonų vienuolyną, Pusiasalio ir salos pilis. Ekskursija į Užutrakio dvaro sodybą. Apžvalginė ekskursija laivu „Npažinti Trakai“ (kaina 20lt)

Data – Rugsėjo 15 d.

Kaina – 60 lt.

Išvykimas – 8 val. savivaldybės aikštelė

Grįžimas – apie 21 val.

 

3. Panemunės pilys

Maršrutas: Aplankysime Raudondvarį, kompozitoriaus J.Naujalio gimtosios sodybos vieta, bei paminklą jam atminti, Paštuvos šv. Barboros medinę bažnyčią ir jos varpinę, Vilkiją, Seredžių, Veliuoną ir spėjama – Gedimino kapą , Raudonę, Panemunės pilį.

Data – Rugsėjo 8 d.

Kaina – 60 lt.

Išvykimas – 8 val. savivaldybės aikštelė

Grįžimas – apie 21 val.

 

Daugiau informacijos teirautis tel: 33496

 

Biržų TIC informacija

Selonija.lt

 

DalinkitėsRašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.