Biržų TIC siūlomos ekskursijos

2012-05-09 | Kategorija: Krašto naujienos

1.TRAKAI. Naktis muziejuje 2012

19 val. pilies kieme svečiai galės stebėti, kaip viduramžiais buvo žiedžiami puodai, rišamos knygos, siuvami drabužiai, pinamos juostos, kuriami vitražai ir papuošalai, kaldinami įrankiai, pasagos, teatralizuotas aukojimas Galvės ežerui, riterių kovos, spektakliai „Atleidimo riterė“, vaikams „ Princesė ir kiauliaganys“, šokėjai ir fakyrai. Aleksandro Makėjavo koncertas. 1 val. 30 min. pbaiga.

Renginys mokamas. Aukojama muziejui –  20 Lt suaugusiems, 10 Lt moksleiviams.

Data – gegužės 18d. (penktadienis)

Kaina – 30 lt

Išvykimas – 17:00 val. savivaldybės aikštelė

Grįžimas – 3-4 val. nakties

2. UTENA. Kulinarinio paveldo pristatymas Utenos rajone

Maršrutas: Kavinė „ABU“ – ekskursija po Utenos miestą – Utenos kraštotyros muziejus – „Šiaudinių mėsinė“- Vestuvių kalnas – kalvonų užtvanka – Tauragnai – Taurapilio piliakalnis.

Data – Gegužės 26 d. (šeštadienis)

Kaina – 55 lt.

Išvykimas – 9 val. savivaldybės aikštelė

Grįžimas – 18val.

3. ANYKŠČIAI. Vyno degustacija. Šventė „Bėk, bėk žirgeli“

Maršrutas: „Anykščių vynas“ degustacija – Arklio muziejus, „Bėk bėk, žirgeli“ šventė – Siaurojo geležinkelio istorijos muziejus – Pintuko akmuo – Laimės žiburys – Apžvalgos bokštas ant Bijeikių piliakalnio prie Rubikių ežero.

Data – Birželio 2 d. (šeštadienis)

Kaina – 50 lt.

Išvykimas – 9 val. savivaldybės aikštelė

Grįžimas – 19 val.

4. NIDA – JUODKRANTĖ

Maršrutas: 1 d. – ekskursija Nidoje – kopos – plaukimas laivu mariomis (1 val. 15lt. kas norės) – laisvas laikas – nakvynė Juodkrantėje poilsio namuose „Santauta“

2d. – Trumpa ekskursija Juodkrantėje (raganų kalnas) – laisvas laikas prie jūros – Jūrų muziejus.

Data – liepos 14,15 d.

Kaina – 120 lt.

Išvykimas – 6 ryto iš savivaldybės aikštelės

Grįžimas – apie 21 val.

5. KĖDAINIAI. Ledų šventė

Data – liepos 28d.

Kaina – 25 lt

Išvykimas – po pietų (valanda derinama)

Grįžimas – 2-3 val. nakties.

Registracija tel: 33496

 

Biržų TIC

Selonija.lt

Dalinkitės



Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.